Header: Educació

Educació

Centres de formació professional | Educació

Centres de formació professional

Menú de navegació

Publicador de continguts

Escola La Salle Girona

Dades de contacte

C. Sant J.bta la Salle, 12
17002 - Girona
Tel.: 972 200 292

A/e: escola@girona.lasalle.cat

Web: www.girona.lasalle.cat

Instagram: @lasallegirona

Director

Sr. Josep Maria Frigola

La Salle Girona és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya en l’etapa d’ESO, i un centre privat de Batxillerat i Cicles Formatius. Amb el bagatge d’una experiència centenària, treballem per millorar la societat a partir d’un projecte educatiu basat en la promoció dels valors del nostre Caràcter Propi: responsabilitat, creativitat, justícia, convivència, interioritat i transcendència.
Estem compromesos amb la qualitat educativa i sense exclusions, la innovació pedagògica i la proximitat amb l’alumnat i el seu seguiment individualitzat. Som escola multilingüe i escola verda. Treballem l’aprenentatge de les llengües estrangeres i els intercanvis internacionals, la robòtica, la tecnologia i el treball cooperatiu.
Immersos en un model d’escola per a la vida, caminem vers un nou context d’aprenentatge competencial, transversal, instrumental, social i emocional, per tal que el nostre alumnat pugui aplicar habilitats, coneixements i estratègies per saber-se desenvolupar eficaçment en els diferents àmbits de la vida.
Sigueu benvingudes i benvinguts a La Salle Girona.
 

Identificació

Concertats els nivells educatius: Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Oferta formativa

Educació Secundària: 4 línies
Batxillerat: Modalitats: Humanitats i Ciències Socials / Ciències i Tecnologia / Arts
Cicles Formatius:

  • Cicles Formatius de Grau Mitjà (Sistemes Microinformàtics i Xarxes)
  • Cicle Formatiu de Grau Superior (Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital)

 

Horari lectiu

Secundària: de dilluns a dijous, de 9 a 13 h i de 14.30 a 17.15 h; divendres: de 9 a 13 h
Batxillerat: dilluns, dimarts i dijous, de 9 a 13 h i de 14.30 a 17.15 h; dimecres i divendres, de 9 a 14 h

Centres de formació professional (enllaç guia fp) | Educació