Header: Educació

Educació

Centres de formació professional | Educació

Centres de formació professional

Menú de navegació

Publicador de continguts

CIFOG-EGE

Dades de contacte

Ctra. Santa Coloma, 115
17005 - Girona 

Tel.: 972 401 300  

A/e: mpa@ege.edu.es
Web: https://www.cifog.cat/

Director

Martí Perecay

Oferta formativa

Cicles formatius:

  • Cicle formatiu de grau mitjà de règim especial: Assistència al producte gràfic interactiu
  • Cicles formatius de grau superior: Realització de projectes audiovisuals i espectacle; Il·luminació, captació i tractament d'imatge; Animacions en 3D, jocs i entorns interactius
  • Cursos de formació ocupacional i continua

Centres de formació professional (enllaç guia fp) | Educació