Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Aquestes ajudes es dirigeixen a creadors/creadores o productores, tant professionals com emergents, que vulguin desenvolupar un projecte, o una fase d’un projecte, amb finalitat creativa dins del marc d’un acompanyament audiovisual i cinematogràfic. La tipologia de projectes podrà ser de: curtmetratges, llargmetratges i pilots de sèrie de ficció, de documental i/o d’animació El procés de desenvolupament o bé d’orientació professional d’aquest programa es portarà a terme a la ciutat de Girona.

Termini 

La presentació de la justificació serà d’un termini màxim i improrrogable de 3 mesos a partir de la finalització del període previst de l’execució de projectes establert a la convocatòria.

Justificació

Tràmit i documentació

La justificació es formalitzarà mitjançant la presentació en el registre d’entrada de l’Ajuntament del formulari de comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts de l’Ajuntament de Girona juntament amb la documentació següent:

  • Memòria explicativa de l’impacte del Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office en el seu desenvolupament artístic i professional.
  • Resultat assolit a través del Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office.
  • Material editat en motiu de l'activitat on hi ha de constar la col·laboració municipal en els termes que s’indiquin a les convocatòries.

Tràmit de justificació