Header: Cultura

Cultura

Xarxes: Cultura

Ruta de navegació

Visor: Cultura

Temporada Alta

Girona Cultura al mòbil

Arqueologia a l'exili

Girona Cultura

Publicador de continguts

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Error while invoking the "journal-article" JSP custom tag; see cause exception

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @liferay_journal["journal-article"] a... [in template "20116#20160#127566" at line 5, column 5]
----
1<#assign path_actual = themeDisplay.getPortalURL() + themeDisplay.getURLCurrent()?keep_before_last("?")> 
2 
3<#if request.getParameter("id")??> 
4<#-- CAL MOSTRAR FITXA ----------> 
5  <@liferay_journal["journal-article"] 
6        articleId=request.getParameter("id") 
7        ddmTemplateKey="127560" 
8        groupId=themeDisplay.getScopeGroupId() 
9  />  
10  <a class="btn" href="${currentURL}" role="button" title="Tornar">Tornar</a> 
11  <script> 
12  $(document).ready(function() { 
13		$(".taglib-page-iterator").hide(); 
14	}); 
15  </script> 
16<#else> 
17 
18<#-- CAL MOSTRAR LLISTAT --------> 
19<#if path_actual?keep_after_last("/") == "noticies"> 
20  <#assign url_noticies = path_actual> 
21<#else> 
22  <#assign url_noticies = path_actual + "/noticies"> 
23</#if> 
24  <h2>Notícies</h2> 
25  <#if entries?has_content> 
26  	<#list entries as curEntry> 
27  	  <#if curEntry.getAssetRenderer().getAssetObject()??> 
28      	<#if curEntry.getAssetRenderer().getAssetObject()!= ""> 
29      		<#assign assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() /> 
30      		<#--EL SEGÜENT PER PODER EDITAR EL CONTINGUT WEB--> 
31      	  <#assign 
32            entry = entry 
33            assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() 
34            entryTitle = htmlUtil.escape(assetRenderer.getTitle(locale)) 
35            viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, assetRenderer, entry, !stringUtil.equals(assetLinkBehavior, "showFullContent"))/> 
36        	<@getEditIcon /> 
37        	<#--FI EDICIÓ--> 
38        	<a href="${url_noticies}?id=${journalArticle.getArticleId()}" style="cursor:pointer"> 
39            <@liferay_journal["journal-article"] 
40              articleId=journalArticle.getArticleId() 
41              ddmTemplateKey="127556" 
42              groupId=journalArticle.getGroupId() 
43              />  
44        	</a> 
45        </#if> 
46      </#if> 
47    </#list> 
48  	<#if path_actual?keep_after_last("/") != "noticies"> 
49  	  <div class="ageliferay_mes_info"> 
50  	    <a href="${url_noticies}">Totes les notícies</a> 
51  	  </div> 
52  	</#if> 
53  </#if> 
54</#if> 
55<div style="clear: both;"></div> 
56 
57<#-- MACRO PER MOSTRAR BOTÓ EDICIÓ CONTINGUT WEB --> 
58<#macro getEditIcon> 
59  <#if assetRenderer.hasEditPermission(themeDisplay.getPermissionChecker())> 
60    <#assign redirectURL = renderResponse.createRenderURL() /> 
61 
62    ${redirectURL.setParameter("mvcPath", "/add_asset_redirect.jsp")} 
63    ${redirectURL.setWindowState("pop_up")} 
64 
65    <#assign editPortletURL = assetRenderer.getURLEdit(renderRequest, renderResponse, windowStateFactory.getWindowState("pop_up"), redirectURL)!"" /> 
66 
67    <#if validator.isNotNull(editPortletURL)> 
68      <#assign title = languageUtil.format(locale, "EDITAR NOTÍCIA «"+entryTitle+"»", entryTitle, false) /> 
69 
70      <@liferay_ui["icon"] 
71        cssClass="icon-monospaced visible-interaction" 
72        icon="pencil" 
73        markupView="lexicon" 
74        message=title 
75        url="javascript:Liferay.Util.openWindow({id:'" + renderResponse.getNamespace() + "editAsset', title: '" + title + "', uri:'" + htmlUtil.escapeURL(editPortletURL.toString()) + "'});" 
76      /> 
77    </#if> 
78  </#if> 
79</#macro> 

Publicador de continguts

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Error while invoking the "journal-article" JSP custom tag; see cause exception

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @liferay_journal["journal-article"] a... [in template "20116#20160#335765" at line 5, column 5]
----
1<#assign path_actual = themeDisplay.getPortalURL() + themeDisplay.getURLCurrent()?keep_before_last("?")> 
2 
3<#if request.getParameter("id")??> 
4<#-- CAL MOSTRAR FITXA ----------> 
5  <@liferay_journal["journal-article"] 
6        articleId=request.getParameter("id") 
7        ddmTemplateKey="220965" 
8        groupId=themeDisplay.getScopeGroupId() 
9  />  
10  <a class="btn" href="${currentURL}" role="button" title="Tornar">Tornar</a> 
11  <script> 
12  $(document).ready(function() { 
13		$(".taglib-page-iterator").hide(); 
14	}); 
15  </script> 
16<#else> 
17<#-- CAL MOSTRAR LLISTAT --------> 
18<#if path_actual?keep_after_last("/") == "incidencies"> 
19  <#assign url_incidencies = path_actual> 
20<#else> 
21  <#assign url_incidencies = path_actual + "/incidencies"> 
22  <#--assign url_incidencies = "/incidencies"--> 
23</#if> 
24  <div class="inici-incidencies"> 
25  <h2>Avisos</h2> 
26  <ol> 
27  <#if entries?has_content> 
28  	<#list entries as curEntry> 
29  	  <#if curEntry.getAssetRenderer().getAssetObject()??> 
30      	<#if curEntry.getAssetRenderer().getAssetObject()!= ""> 
31      		<#assign assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() /> 
32      		<#--EL SEGÜENT PER PODER EDITAR EL CONTINGUT WEB--> 
33      	  <#assign 
34            entry = entry 
35            assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() 
36            entryTitle = htmlUtil.escape(assetRenderer.getTitle(locale)) 
37            viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, assetRenderer, entry, !stringUtil.equals(assetLinkBehavior, "showFullContent"))/> 
38        	<@getEditIcon /> 
39        	<#--FI EDICIÓ--> 
40        	<li> 
41        	<a href="${url_incidencies}?id=${journalArticle.getArticleId()}" style="cursor:pointer"> 
42            <@liferay_journal["journal-article"] 
43              articleId=journalArticle.getArticleId() 
44              ddmTemplateKey="221116" 
45              groupId=journalArticle.getGroupId() 
46              />  
47        	</a> 
48        	</li> 
49        </#if> 
50      </#if> 
51    </#list> 
52  </#if> 
53  </ol> 
54  </div> 
55  <#if path_actual?keep_after_last("/") != "incidencies"> 
56	  <div class="ageliferay_mes_info"> 
57	    <a href="${url_incidencies}">Tots els avisos</a> 
58	  </div> 
59	</#if> 
60</#if> 
61<div style="clear: both;"></div> 
62 
63<#-- MACRO PER MOSTRAR BOTÓ EDICIÓ CONTINGUT WEB --> 
64<#macro getEditIcon> 
65  <#if assetRenderer.hasEditPermission(themeDisplay.getPermissionChecker())> 
66    <#assign redirectURL = renderResponse.createRenderURL() /> 
67 
68    ${redirectURL.setParameter("mvcPath", "/add_asset_redirect.jsp")} 
69    ${redirectURL.setWindowState("pop_up")} 
70 
71    <#assign editPortletURL = assetRenderer.getURLEdit(renderRequest, renderResponse, windowStateFactory.getWindowState("pop_up"), redirectURL)!"" /> 
72 
73    <#if validator.isNotNull(editPortletURL)> 
74      <#assign title = languageUtil.format(locale, "EDITAR INCIDÈNCIA «"+entryTitle+"»", entryTitle, false) /> 
75 
76      <@liferay_ui["icon"] 
77        cssClass="icon-monospaced visible-interaction" 
78        icon="pencil" 
79        markupView="lexicon" 
80        message=title 
81        url="javascript:Liferay.Util.openWindow({id:'" + renderResponse.getNamespace() + "editAsset', title: '" + title + "', uri:'" + htmlUtil.escapeURL(editPortletURL.toString()) + "'});" 
82      /> 
83    </#if> 
84  </#if> 
85</#macro> 

Bàner: Cita prèvia

Servei de Cultura

Servei de Cultura

Àrea de què depèn:
Àrea de Drets a les Persones
Regidoria de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 449

A/e:
cultura@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/cultura

Carrusel bàners: Cultura