Header: Coronavirus

Coronavirus

Ruta de navegació

FAQ mesures per frenar Covid-19 a Girona sobre residus i neteja | Coronavirus

FAQ sobre residus i neteja

Puc baixar les escombraries?

Sí. El servei es manté amb normalitat 

Puc baixar les escombraries del meu veí?

Sí. Però sempre respectant la distància de seguretat i sense entrar-hi en contacte. 

Val la pena fer la separació dels residus en les diferents fraccions durant aquest episodi?

Sí, els domicilis hauran de continuar fent separació de residus, tret que hi visqui una persona afectada pel COVID-19 o que en presenti símptomes. En aquest cas, tota la brossa haurà d’anar al contenidor de rebuig i s’haurà de llençar en una triple bossa de plàstic. 

He de seguir el mètode de la triple bossa de plàstic per llençar els residus. Com funciona?

En la primera bossa hi aniran tots els residus generats per la persona malalta; aquesta bossa s’haurà de posar dins d’una segona bossa, on també hi aniran els guants i mascaretes de la persona cuidadora; i tot plegat s’haurà de llençar dins d’una tercera bossa de plàstic, juntament amb la resta de deixalles del domicili.

A quin contenidor van els guants de làtex o nitril que es facin servir?

Al contenidor de rebuig: en cap cas al contenidor d’envasos (groc).

I en el cas de la recollida porta a porta o dels contenidors intel·ligents, hi ha cap indicació especial?

Sí. Quan la recollida sigui porta a porta, les bosses s’hauran de dipositar com si fossin bolquers, així hi haurà una recollida diària; mentre que en el cas dels contenidors intel·ligents de la plaça de Catalunya, s’hi instal·larà un cubell sanitari més reduït de recollida diària.

Puc anar a la deixalleria?

Sí, la deixalleria de Mas Xirgu i la comarcal de Sarrià de Ter estan obertes i han aplicat tot un seguit de mesures de seguretat. Les deixalleries mòbils de la ciutat també estan en marxa.  

Puc baixar mobles al costat dels contenidors?

De moment es manté el servei de recollida de mobles i altres voluminosos, però sempre amb trucada prèvia al 972 244 400. 

S’han pres mesures especials en relació amb la neteja de la via pública?

Sí, s’ha començat a netejar la via pública amb una solució especial d’aigua i lleixiu en les zones més concorregudes de Girona, com ara centres sanitaris, comerços d’alimentació o farmàcies. 

Veure totes les respostes