Header: Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Projectes: Disseny d’un espai públic | Consell d'Infants

Projectes

Disseny d’un espai públic

Fotografies de la visita

Aquest curs 2020-2021 el Consell d’Infants ha treballat el disseny d’un espai públic. Durant aquest curs, el consell ha estat format per infants de 17 centres educatius de la ciutat.

A principi de curs cada centre va escollir els representants de 5è i 6è de primària que formarien part del Consell d’Infants. Els consellers i conselleres han assistit a les reunions de treball, un dilluns de cada mes en format virtual fora d’horari escolar.

Els infants han treballat en el disseny d’un espai públic, el carrer de Narcís Blanch, tenint present a tots i cadascun dels habitants i usuaris de l’espai: infants, famílies, gent gran, etc, així com les necessitats de cadascun d’aquests.

El projecte ja ha estat licitat a una empresa i al llarg de l’any vinent s’iniciaran les obres. L’Ajuntament ha col·locat un “tòtem” a l’espai a fi de donar visibilitat al projecte i a la tasca del consell.

El passat setembre van visitar l’espai, l’empresa que haurà de desenvolupar el projecte; la regidora de mobilitat i via pública, Marta Sureda; el regidor delegat d’Educació Infància i Esports, Adam Bertran; i tècnics d’ambdues àrees municipals.