Header: Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Consell d'Infants i Consell d'Adolescents

Proxy Portlet

Participació en el Girotalent

Si vols participar fent una actuació en el Girotalent omple aquest formulari:Moltes gràcies! Els camps marcats amb són obligatoris:

Dades de contacte de la persona de referència
Tractament de dades

Responsable del tractament: Ajuntament de Girona
Finalitat: Exclusiva per aquesta activitat. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi
Drets ARSLOP: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant un correu electrònic a l'adreça caseta@ajgirona.cat o telèfon 972 221 866
Més informació a www.girona.cat/dadespersonals.