Header: Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Xarxes: Ajuntament de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari virtual de març del 2021

El Ple va tenir lloc el dia 8 de març del 2021.

Ahir va tenir lloc de forma telemàtica a través de Zoom la sessió plenària ordinària i virtual corresponent al mes de març del 2021. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat, i dades sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 a la regió sanitària de Girona. Acte seguit es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En aquesta ocasió, tots els punts de l’ordre del dia que es van debatre al ple formaven part de la Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. En primer lloc es van debatre quatre punts relatius a la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal. Tant el punt 4 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -restauració i reparació del revestiment de la façana interior de l'edifici situat al carrer Auriga 1-), com el punt 5 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -rehabiltació de les façanes de l'edifici situat al carrer Garrotxa 7-), punt 6 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -reforma dels banys de la segona planta de la casa de Cultura, situada a la plaça Hospital 6-) i punt 7 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -reforma interior i canvi d'ús per divisió d'un local en un local i un habitatge, situat a la rambla Llibertat 46, bxs-) es van aprovar per unanimitat.

A continuació es va debatre el punt 8, sobre l’aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels espectacles públics. Aquest punt es va aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs) i 12 abstencions (Guanyem Girona i PSC).

Seguidament es van debatre sis punts en relació amb l’aprovació inicial de la modificació de crèdit per a l'execució d'inversions que es preveuen executar a l'exercici 2021 per a diversos àmbits. En el cas del punt 9, en matèria de sanejament, el punt es va aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, PSC, ERC i Cs) i 6 abstencions (GuanyemGirona). Quant al punt 10, en equipaments, el punt es va aprovar també per 21 vots a favor (JuntsxCat, PSC, ERC i Cs) i 6 abstencions (GuanyemGirona). En el punt 11, en millores en espais públics, el punt es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, PSC i ERC) i 8 abstencions (GuanyemGirona i Cs). En el punt 12, en habitatges socials, el punt es va aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, PSC, ERC i Cs) i 6 abstencions (GuanyemGirona). En el punt 13, en elements de transport i maquinària, el punt es va aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs) i 12 abstencions (GuanyemGirona i PSC). Finalment en el cas del punt 14, en elements de transport per a serveis de seguretat, el punt es va aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs) i 6 abstencions (PSC) i 6 en contra (GuanyemGirona).

El portaveu Lluc Salellas va explicar en nom del seu grup, Guanyem Girona, que  “la seguretat no es garanteix pactant inversions, sinó executant-les, o bé aplicant polítiques socials i pensant uns pressupostos, o tenint un model de policia de proximitat”. En aquest sentit, Salellas va denunciar que el govern deia que havia apostat per una policia de proximitat però que “no hi ha agents al carrer, que interactuïn amb el veïnatge”.

També es va debatre el punt 15, sobre l’aprovació de l'Organigrama de l'Ajuntament de Girona, que es va aprovar per 13 vots a favor (JuntsxCat i ERC) i 8 abstencions (Guanyem Girona i Cs) i 6 en contra (PSC).

El regidor Jordi Calvet, en nom del grup del PSC, va explicar el vot negatiu del seu grup “per coherència. Sempre hem dit que l’acord amb ERC era estèril, amb l’anunci només d’un joc de cadires i no d’un projecte de ciutat”. Calvet també va denunciar una “manca de planificació de l’organigrama amb fins a 18 vacants”.

Així com el punt 16, de revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret en relació la resolució Decret d'Alcaldia de data 9 de març de 2001, que en aquest cas es va aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs) i 12 en contra (Guanyem Girona i PSC).

Pel que fa al grup del PSC, la regidora Bea Esporrín va argumentar en nom del seu grup que “sobta voler declarar nul aquest decret quan fa 20 anys que s’aplica i que podríem dir que ja s’ha convertit en un dret adquirit i consolidat dels treballadors”. Esporrín també va denunciar que “el govern no ha fet servir tots els mecanismes existents per buscar solucions i que ni tan sols han donat resposta a les propostes dels sindicats en aquesta qüestió”. 

En el cas de Guanyem Girona, la regidora del grup Laia Pèlach va explicar el seu vot negatiu demanant “negociar, fet que el govern vol evitar o condicionar, marcant el ritme a favor dels seus interessos”. “El que fa el govern amb aquest procés és situar el personal en desavantatge a l’hora d’encarar una negociació”, va explicar Pèlach.

I per acabar es va debatre el punt 17 (Modificació de la plantilla de l'exercici 2020 aprovada per acord de Ple de data 20 de desembre de 2019 i modificada per acords de Ple de data 10 de febrer de 2020, 27 de juliol de 2020, 13 d'octubre de 2020 i 14 de desembre de 2020) que en aquest cas es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, PSC i ERC) i 8 abstencions (Guanyem Girona i Cs). 

Abans de passar a altres qüestions, es van debatre les quatre mocions que anaven al Ple. Les dues primeres eren mocions ciutadana. La primera, que va presentar l'Ateneu d'Acció Cultural -ADAC a favor de la unitat de la llengua catalana, la va defensar el president de l’Ateneu Manel Cassú, i es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC) i 6 abstencions (PSC) i 2 en contra (Cs).

La segona moció ciutadana la va presentar les Joventuts d'Esquerra Republicana en nom d’Amnistia i Llibertat a favor de l'amnistia. En aquesta ocasió la va defensar la representant de la formació política Marina Vinardell i es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC) i 8 en contra (PSC i Cs).

Les altres dues mocions les van presentar els grups municipals. La tercera (per impulsar la pacificació dels entorns escolars a la ciutat de Girona), la va presentar el grup municipal de Guanyem Girona, la va defensar la regidora del grup Laia Pèlach, i es va aprovar per 12 vots a favor (Guanyem Girona i PSC) i 15 abstencions (JuntsxCat, ERC i Cs).

La quarta moció la va presentar Cs, “en condemna dels disturbis violents ocasionats a la ciutat en motiu de les manifestacions de suport a Pablo Hasel”. Aquesta moció la va defensar el portaveu del grup, Daniel Pamplona, i es va desestimar per 19 vots en contra (JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC) i 8 a favor (PSC i Cs).

Per acabar, es va presentar una cinquena i darrera moció, en aquest cas una moció de control, que van presentar conjuntament els grups de l’oposició PSC, Guanyem Girona i Cs per demanar la rendició de comptes pel projecte del Bloom. La moció la van defensar els regidors dels grups proposants, Bea Esporrín (PSC), Xevi Montoya (Guanyem Girona) i Daniel Pamplona (Cs) i es va aprovar per unanimitat.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.

Vídeo del Ple
Ordre del dia
Registre de mocions
Tornar