Header: CEGISA. Cementiri de Girona, SA

CEGISA. Cementiri de Girona, SA

Ruta de navegació

Perfil del contractant - CEGISA. Cementiri de Girona S.A

Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l'article 63 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP), i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, CEGISA ha creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de la nostra societat conforme al precepte legal esmentat.

Anuncis de licitació a partir del 17/06/2021

Podeu consultar els anuncis de licitacions i presentar les ofertes al perfil del contractant de CEGISA:

Calendari de dies hàbils | CEGISA. Cementiri de Girona S.A

Calendari de dies inhàbils

Es consideren dies inhàbils, a tots els efectes, els dissabtes, els diumenges, les festes locals al municipi de Girona i les festes laborals a Catalunya.

Festes locals 2021:

 • Dilluns 26 de juliol
 • Divendres 29 d'octubre (Sant Narcís)

Festes laborals a Catalunya durant l’any 2021:

 • Divendres 1 de gener (Cap d'any)
 • Dimecres 6 de gener (Reis)
 • Divendres 2 d'abril (Divendres Sant)
 • Dilluns 5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • Dissabte 1 de maig (Festa del Treball)
 • Dijous 24 de juny (Sant Joan)
 • Dissabte 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • Dimarts 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • Dilluns 1 de novembre (Tots Sants)
 • Dilluns 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • Dimecres 8 de desembre (La Immaculada)
 • Dissabte 25 de desembre (Nadal)