Header: CEGISA. Cementiri de Girona, SA

CEGISA. Cementiri de Girona, SA

Ruta de navegació

Junta General d'Accionistes - CEGISA. Cementiri de Girona S.A

Junta General d'Accionistes

La Junta General d’Accionistes es reunirà ordinàriament dintre del primer semestre de cada any, i extraordinàriament sempre que ho acordi el Consell d’Administració o ho sol·liciti un grup d’accionistes que representin el cinc per cent del capital social.