Header: La Caseta. Serveis Educatius

La Caseta. Serveis Educatius

Ruta de navegació

Recursos educatius | La Caseta

Recursos educatius 2022-2023

El programa de Recursos Educatius, gestionat pel servei municipal La Caseta-Serveis Educatius, és una concreció de la voluntat de la ciutat de Girona com a Ciutat Educadora i, per tant, en la idea de la corresponsabilitat social en l'Educació. La ciutat és una font d'educació per ella mateixa, filosofia que segueix la Carta de Ciutats Educadores. 
 

Proxy Portlet

L'intrús es disfressa

Referència399 (codi 1582)
Nivell
  • ESO (primer cicle)
Temàtica
  • Promoció de lectura i escriptura

Com a professionals de l’escriptura creativa proposem un itinerari d’escriptura creativa per a cada franja d’edat amb una voluntat doble:

  •  Transmetre als infants i joves que escriure és jugar amb les paraules, imaginar i utilitzar les eines lèxiques, gramaticals i de sintaxi per crear un relat o una poesia.
  • Donar-los l’empenta i acompanyament necessaris perquè els infants i joves escriguin les primeres línies d’una composició, que revisarem i debatrem tots plegats. L’itinerari construirà aquest punt de partida, buscant que sigui engrescador per a tothom.

En finalitzar l’itinerari, partint d’aquest germen que haurem cuidat, els infants i joves podran desenvolupar-lo i, amb l’ajuda dels docents, culminar en una creació literària per presentar als Jocs Florals.
Alguns d’aquests jocs es troben, entre d’altres, al llibre “Jocs d’Escriptura Aplicables a l’Aula” publicat per Marie-Noëlle Marange, presidenta d’Entretemps.
En l’itinerari creatiu L’intrús es disfressa els joves escriuran individualment o per grups en funció del nombre d’alumnes.
Un intrús, en literatura és un element pertorbador que obliga el protagonista a canviar de plans o, fins i tot, de vida.
Durant la primera sessió, introduïm els diferents elements del relat (temps, espai, personatge, acció i reacció o mode), la dosificació de la informació, el ritme de la història, etc. Tot seguit, presentem l’intrús que pot ser qualsevol element mentre la seva presència sigui un obstacle: l’arribada sobtada d’un personatge, pluja, crit, discussió, trucada, notícia, etc.
A partir d’aquest plantejament, durant la segona sessió proposarem un joc de cartes amb dos pilons que ens serviran per bolcar-nos en l’escriptura al paper.
Llegir, escoltar, comentar, opinar i criticar els relats dels companys forma part de l’aprenentatge de l’escriptura. Aquest treball es farà durant la tercera sessió.
Amb aquesta activitat treballem l'escolta, l'empatia i el respecte cap a l'altre, valors que ens semblen imprescindibles per construir-nos com a persona.
Per aquesta activitat es disposa de material didàctic.

Final i perspectives: Aquesta informació varia lleugerament en funció del grup. Els joves acabaran l’itinerari amb el desenvolupament del nus de la seva pròpia història i, també, aprofundint en alguns elements vertebradors del relat.

Objectius

  • Que els estudiants s'adaptin als canvis exigits per l'aparició d'un intrús, del tipus que sigui.
  • Que els estudiants posin en pràctica les eines gramaticals, connectives i creatives que creguin necessàries.
  • Que els estudiants prenguin consciència que el joc pot estar present en els seus escrits i que la llengua és sorprenentment flexible.
  • Que els estudiants adquireixin més confiança en ells mateixos a l'hora d'escriure un text, llegir-lo i defensar la seva opinió.

A qui s'adreça: 1r cicle d'Educació Secundària Obligatòria

Calendari: Durant el curs escolar

Durada aproximada: 3 hores. Pels instituts 3 hores 30 minuts. Per instituts la 1a sessió serà d'1 h 30' amb tot el grup classe. La 2a i 3a sessió es realitzaran amb el grup partit.

Nombre d'alumnes per grup: Grup/classe. Màxim 25 alumnes.

Condicions: Hi ha un límit de grups per participar en aquesta activitat, per la qual cosa s’establiran uns criteris de priorització en el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds.

Lloc: A l'aula

Preu: 55 €/hora per grup de treball més 14 € per desplaçament

Inscripcions: Cal inscriure's amb un mínim de 60 dies d'antelació sobre la data prevista per a la realització de l'activitat a entretempsescriu@gmail.com

Més informació: Associació Entretemps, entretempsescriu@gmail.com. entretempsescriu.wordpress.com

Disponibilitat
SetOctNovDesGenFebrMarçAbrMaigJunyJulAg

Ho organitza: Entretemps. Col·labora Ajuntament de Girona