Header: Casals d'estiu 2022

Casals d'estiu 2022

Ruta de navegació

Casals d'estiu 2022

Activitats d'estiu per a infants i joves 2022

El període de preinscripció dels casals d’estiu serà del 19 d'abril al 2 de maig de 2022.
Per a qualsevol consulta contacteu amb programadevacances@ajgirona.cat

L’Ajuntament de Girona vol assegurar que durant el període d’estiu infants i joves de la ciutat tinguin l’oportunitat de participar en activitats educatives. Amb aquesta finalitat promou i dona suport, en el marc d’un programa municipal, a un conjunt d’activitats culturals, d’esport i de lleure organitzades per diferents entitats i associacions de la ciutat. Aquest suport ha de permetre que infants i joves gaudeixin d’una oferta d’activitats amb garantia de qualitat. L’Ajuntament de Girona posa els mitjans necessaris perquè aquesta oferta d’activitats sigui assequible per a totes les famílies.

Proxy Portlet

Cercador de casals

Mes
Durada
Temàtica
Any de naixement
Lloc

Casal CEE Palau

AMPA CEE Palau

Codi:041
Temàtica:Educació especial
Edat:4–21 anys (2018–2001)
Període:Juliol
Durada:Mensual
Lloc:CEE Palau
El Casal del Centre d'Educació Especial de Palau és un casal que està pensat com a oferta lúdica d'estiu adaptada per a infants i joves amb pluridiscapacitat, amb afectació motriu greu. Aquest casal està adaptat per a que aquests infants i joves, amb necessitats especials, però que no deixen de ser infant i joves amb ganes de passar-ho bé, puguin gaudir amb activitats lúdiques adequades a les seves necessitats. Tot això sense oblidar que aquest és un casal amb una important vessant terapèutica per a l'estimulació i desenvolupament de les seves capacitats tant intel·lectuals com motrius, que doni certa continuïtat al treball que es realitza durant el curs escolar.(Foto cedida per AMPA CEE Palau)
Preus mensuals Del 27 de juny al 29 de juliol
ConceptePreu
Horari de 9 a 17 h (inclou dinar) (socis AMPA)420 €
Horari de 9 a 17 h (inclou dinar) (NO socis AMPA)490 €

Dates: Del 27 de juny al 29 de juliol. Places: 20. SOCIS AMPA : Cal informar del codi identificatiu de soci a la casella "observacions"