Header: Aula d'escriptura

Aula d'escriptura

Ruta de navegació

Informació útil | Aula d'escriptura

Informació útil

Crèdits Universitat de Girona

L'estudiantat de la Universitat de Girona obtenen 1,5 crèdits de reconeixement acadèmic per cada mòdul superat de l'Aula d'escriptura (amb un total de 6 crèdits per tots els mòduls) a les facultats següents: Facultat de Lletres, Facultat de Turisme i Facultat d'Educació i Psicologia.

Departament d'Ensenyament

Els mòduls formatius de l’Aula d’escriptura estan inclosos en el Pla de Formació del Departament d’Ensenyament.