Header: Aula d'escriptura

Aula d'escriptura

Ruta de navegació

Ideari | Aula d'escriptura

Ideari

L’Aula d’escriptura es basa en la idea que es pot aprendre a escriure, de la mateixa manera que es pot aprendre a pintar o a tocar un instrument. L’energia destinada a aprendre no es tradueix automàticament en talent o en èxit, però sí que millora les capacitats de l’alumne, li facilita l’intercanvi de punts de vista i li proporciona una perspectiva més àmplia.

No proposem una fórmula unitària ni una drecera màgica per a cada text, ja que la importància del final en un conte, de la rima en un poema o de l’adjectivació en unes memòries no responen a lleis universals. El que pretenem és que cada alumne trobi la seva pròpia manera d’escriure.

A l’Aula d’escriptura lectura i escriptura van de la mà. És per això que a més dels tallers setmanals d’escriptura durant el primer curs es llegeixen i comenten obres de la literatura universal. Durant el segon curs, es llegeixen sis obres d'escriptors actuals, que venen a l’Aula d’escriptura a comentar els seus llibres amb l’alumnat. 

Els exercicis són constants des de la primera setmana: els professors i professores són escriptors i escriptores que proporcionen consells i correccions individualitzades. 

Els dos anys s’organitzen en quatre mòduls. El primer és comú a tothom. El segon i el tercer són específics, ja que cada alumne opta per la prosa o la poesia  (els cursos es realitzen si hi ha suficients alumnes que ho sol·liciten). Durant el quart mòdul, l’alumne escriu el text que desitja, tutoritzat per un/a escriptor/a o persona especialista.

Ens agrada la paraula taller perquè ens acosta a l’artesania, a l’aprenentatge, a les provatures no sempre reeixides, a la humilitat.

David Foster Wallace ho diu molt bé a L’escombra del sistema: et convidem “a jugar a un joc que consisteix a fer una sèrie d’intents molt envitricollats d’arribar a esbrinar quines són les regles del joc”. 

L’Aula d’escriptura és un espai per impulsar i compartir la passió per l’escriptura i la lectura