Header: Aula d'escriptura

Aula d'escriptura

Funcionament de l'itinerari formatiu | Aula d'escriptura

Funcionament de l'itinerari formatiu

L’Aula d’escriptura es proposa que l’alumnat aprengui a escriure textos convincents i seductors, i a comprendre i contextualitzar grans obres de la literatura universal. L’itinerari formatiu parteix d’un curs de base sobre l’elaboració de textos escrits i s’especialitza en gèneres segons els interessos i aptituds de cada alumne.

Al final de l’itinerari formatiu de quatre mòduls l’alumnat disposarà de les eines i els recursos necessaris per enfrontar-se al full en blanc gràcies a la formació rebuda mitjançant classes, lectures, conferències i exercicis.

Tots els cursos de l’Aula d’escriptura parteixen de dues conviccions. La primera, que sense llegir textos modèlics i heterogenis no és possible avançar en l’escriptura. La segona, que sense supervisió costa molt més aprendre a escriure. Els mòduls estan concebuts de manera que una part substancial de cada classe està dedicada a comentar el que s’ha llegit i el que s’ha escrit a casa.

Itinerari organitzat per mòduls

L'Aula s’organitza en quatre mòduls consecutius, d’un quadrimestre cadascun. Durant el primer mòdul l’alumnat segueix un curs comú, Text i Estil, que resulta indispensable per als cursos posteriors: dibuixa les fronteres comunes a la prosa o la poesia (llenguatge, talent, composició, oralitat i escriptura) i ressegueix els elements que trobem en tots els textos (paraula, frase, paràgraf, puntuació). En paral·lel, l’alumne llegeix llibres de la literatura universal, i assisteix a classes en què s’analitza cada obra.

En el segon mòdul, l’alumnat ha de triar entre l’itinerari de prosa o el de poesia. Aquests grups es portaran a terme si hi ha un mínim d'alumnes inscrits per poder-los realitzar. L’alumnat llegeix i analitza diverses obres més de la literatura universal.

El segon any, arriben dos mòduls més. En el tercer mòdul es completa l’especialització iniciada en el mòdul anterior: Prosa 2 i Poesia 2. Després de llegir diversos llibres d’autors i autores catalans actuals, l’alumnat té l’oportunitat de conversar-hi i fer-los preguntes en sessions exclusives.

Finalment, al llarg del quart i últim mòdul cada estudiant desenvolupa un projecte vinculat al seu itinerari: un recull de poemes, un relat llarg o uns quants de curts, un assaig, etc. En comptes d'estructurar-se en forma de classes setmanals, en aquest mòdul cada estudiant té assignat un tutor o tutora que fa un seguiment individual del projecte, sobretot de manera virtual, i també de manera presencial un mínim de tres vegades. Les trobades poden tenir lloc al Centre Cultural La Mercè o en un espai establert prèviament de mutu acord. Es calcula que cada treball requereix deu hores de tutorització.

L’Aula també ofereix de forma habitual altres cursos i monogràfics especialitzats en àmbits concrets de l’escriptura i un curs de seguiment per a exalumnes.