Header: Accions Girona Est

Accions Girona Est

Facebook | Accions Girona Est

Ruta de navegació

Àmbit d'acció 8 - Seguretat ciutadana | Accions Girona Est

Àmbit d'acció 8 - Seguretat ciutadana

8.1. Promocionar la seguretat en les comunitats de veïns/es

Objectiu:

  • Fomentar la convivència veïnal reduint les ocupacions d'habitatges que generen conflictes greus en les comunitats de veïns, i també promovent el lloguer social.

Actuacions:

  • Desenvolupament del Projecte pilot "Escales netes i comunitats segures". (*)
  • Continuar desenvolupant la mediació amb les entitats financeres propietàries de pisos buits per captar pisos buits i destinar-los al lloguer social.

8.2. Seguretat ciutadana als barris

Objectius:

  • Augmentar els índexs de seguretat ciutadana millorant la cobertura del servei de la policia local i la prevenció.
  • Millorar la convivència i el civisme mitjançant una actuació integral i preventiva referent a delictes en l'àmbit de la salut pública.

Actuacions: (*)

  • Augmentar el servei de patrulla policial en franges horàries de tardes i de nits i amb major presència a peu.
  • Incrementar els controls rutinaris de trànsit per reduir l'excés de velocitat.
  • Augmentar el control i les sancions sobre els vehicles mal aparcats incrementant les actuacions de grua.
  • Completar Instal·lació de càmeres de videovigilància en punts clau.
  • Prioritzar en la Junta de Seguretat Municipal l'assaig de noves estratègies policials per ser més eficaços, promocionant també la participació d'àmbit judicial.

______________________________
(*) Pla Integral Girona Est (PIGE)

Bàner: Pla Integrant Accions (PIA)